MKB Regio Zwolle VNO NCW Midden

Ondernemersverkiezing Regio Zwolle 2018

De vakjury beoordeelt de kandidaten voor de Ondernemersprijzen op onderstaande criteria:

✓ Visie en strategie en de kritische succesfactoren
✓ Bedrijfsresultaten van de onderneming
✓ Zien en benutten van marktkansen
✓ Innovatie, duurzaamheid en creativiteit
✓ Marketing, klant relaties, marktpositie, schaalbaarheid van de marktpropositie
✓ De jury houdt rekening met de ondernemersleeftijd in relatie tot de beoordelingscriteria, waarbij de continuïteitsgedachte een belangrijke rol speelt.
✓ De betekenis van het opgebouwde netwerk en de mate waarin sparringpartners betrokken zijn en van invloed zijn (geweest) op het succes van de onderneming
✓ Persoonlijke eigenschappen van de ondernemer (ambities, stijl van leiding geven, MVO, maatschappelijke betrokkenheid) die geleid hebben tot het succes van de onderneming.
✓ Look & feel en de beleving van de onderneming.

Bekijk hier het juryreglement.